Ladataan...

Hankkeet

Hankkeet

Oulun seudun laajakaistaselvitys

Oulun seudun laajakaistaselvitys –hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Oulun kaupungin yhdessä rahoittama yleishyödyllinen selvityshanke.

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella kaikki ne välttämättömät asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiseksi valituille alueille, selvitetään onnistumisen edellytykset toiminnan käynnistymiselle sekä informoidaan aktiivisesti kuntalaisia hankkeesta ja kartoitetaan julkisen sektorin sähköisten palvelujen sisältöjen nykyiset käyttömahdollisuudet ja kehitystarpeet.

Kuntalaisinformaation tavoitteena on myös sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Tehokas tiedottaminen ja tiedottamisen perusteellinen suunnittelu ovat olennaisia osia projektin toiminnassa.

Toiminta-alue: Oulun kaupungin maaseutu / haja-asutusalueet sekä maaseutumaiset reuna-alueet

Kohderyhmä: Alueella asuvat ihmiset ja yritykset ja kaupungin ja muun julkishallinnon toimipisteet

Toteutusaika: 1.6.2016 – 31.7.2018